صفحه تمام عرض

by شیراز سنگ

آرامش فوق العاده تمام روح من را به دست آورده ام، مثل این صبح های خوشایند بهار که من با تمام قلبم لذت می برم. من تنها هستم و احساس لذت بردن از وجود در این نقطه، که برای سعادت روح مانند من ایجاد شده است. من خیلی خوشحال هستم، دوست عزیزم، به طرز عجیبی از وجود عادت آرام جذب شدم، که من استعدادهای من را نادیده می گیرم. من باید در حال حاضر نتوانم یک سکته مغزی را طراحی کنم. و در عین حال احساس می کنم که من هنرمند بزرگ تر از امروز نبودم.

هنگامی که در حالی که دره های دوست داشتنی با بخار در اطراف من، و خورشید مریدین به سطح بالایی از شاخه های غیر قابل نفوذ درختان من ضربه می زند، و اما برخی از زلزله های دروغین به مقبره درون سرقت می کنند، من خود را در میان چمن های بلند پر از جریان تند و تیز و، همانطور که نزدیک زمین می مانم، هزار گیاه ناشناخته متوجه می شوند.

  زندگی یک سری از تغییرات طبیعی و خودبه خودی است. از آنها مقاومت نکنید – این فقط باعث غم و اندوه می شود. واقعیت را بگذار واقعیت اجازه دهید همه چیز به طور طبیعی به جلو به هر نحوی که آنها دوست دارند. 

مانا امامی

دوست داری چی کار کنی عاشق چه کاری هستی

داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.

  • کاری که دوست دارم
  • عاشق کاری که دارم
  • عاشقانه کار کردن

داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.داده های آزامایشی برای قرار گیری در سایت که هیچ مفهوم خاصی ندارد و صرفا برای نمایش عملکرد سایت به کار می رود.